Seriously?

Allvarligt? Hon får en pension och en klapp på axeln för lång och trogen tjänst.
Trots jäv, anklagelser om sekretessbrott och en numera nedlagd utredning om ekonomiska oegentligheter?
Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson har alltså valt att ersätta Katarina Frostensson pekuniärt för att få henne att avgå ur Akademien frivilligt. Ty hon kan uppenbarligen inte röstas bort och inte entledigas med automatik om det inte kan bevisas att hon brutit mot Akademiens stadgar. Men hon kan med säkerhet köpas bort. Enklast för alla. Det kallas förlikning.
Förlikningar sker hela tiden i sammanhang där parter har olika intressen. Oftast handlar det om affärer och om pengar. Man gör upp på nivåer som är acceptabla för båda parter hellre än att gå till domstol eller till skiljemän. Man spar tid och pengar.

Läs hela texten